Pack it Smart!

Uzņēmumā Knauf Insulation mēs cenšamies samazināt oglekļa dioksīda emisijas nospiedumu, un darboties saskaņā ar ilgtspējas un aprites ekonomikas principiem (samazināt, atkārtoti izmantot, pārstrādāt) un piedāvāt produktus, kas palīdz veidot energoefektīvas ēkas. Jaunais Knauf vates iepakojums ir vēl viens solis mūsu ietekmes uz vidi samazināšanā. Pack it Smart!

Pārstrāde ir būtiska aprites ekonomikai. Mūsu jaunais iepakojums padara pārstrādi vieglāku, lētāku un efektīvāku un palīdz mūsu klientiem ievērot jaunos pārstrādes noteikumus.

Knauf Insulation minerālvates jaunais iepakojums:

1 Pateicoties skaidrajām marķējuma krāsām, tās ir redzamas pat no attāluma. Produkta īpašības var ērti nolasīt gan uz ruļļa guļus, gan stāvus.

2 Piktogrammas palīdz pareizi un droši uzklāt produktu būvlaukumā.

3 EUCEB – Eiropas Minerālvates izstrādājumu sertifikācijas padomes (European Certification Board for Mineral Wool Products) marķējums apliecina, ka Knauf vates šķiedru ķīmiskais sastāvs ir drošs veselībai un videi.

4 Izstrādājuma etiķete ir termiski iespiesta uz iepakojuma. Tajā ir ietverta detalizēta informācija par izstrādājumu un sertifikāti.

5 RECYCLE ME ziņo par iepakojuma pārstrādi, kas ir daļa no mūsu stratēģijas “Par labāku pasauli”.

Ko mēs Knauf Insulation darām, lai darbotos saskaņā ar 3 x R – Reduce, Reuse, Recycle (Samazināt, Atkārtoti izmantot, Pārstrādāt)?

Reduce (Samazināt)

  • – Mūsu vates iepakojumā ir 30 % pārstrādātas plastmasas. Tas samazina plastmasas iepakojuma radīto oglekļa dioksīda emisiju par 25 %.
  • – Mūsu iepakojumā ir ne vairāk kā divas krāsas, un, ja iespējams, mēs ierobežojam tintes procentuālo daudzumu līdz 18% no iepakojuma.
  • – Mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai samazinātu iepakojuma svaru, nesamazinot tā spiedes izturību.
  • – Pēdējo 10 gadu laikā esam par 65 % samazinājuši plastmasas atkritumu daudzumu, kas tiek izmantots mūsu ražošanas un iepakošanas procesos.

Reuse  (Atkārtoti izmantot)

  • Mēs vēlamies nodrošināt 35% mūsu produktu pārvadāšanai izmantoto koka palešu savākšanu, remontu un atkārtotu izmantošanu. Esam uzsākuši izmēģinājuma programmas, lai atkārtoti izmantotu piegādes paletes no “Knauf Insulation” minerālvates rūpnīcām.

Recycle (Pārstrādāt)

  • – Mūsu iepakojums ir 100% pārstrādājams, to ir vieglāk un lētāk pārstrādāt.
  • – Mēs palielinām pārstrādātas plastmasas izmantošanu līdz 15-30%.

Pack it Smart!

Nemunas.Sabas@knaufinsulation.com

Teksta autors

[email protected]

Citi šī autora raksti