Smogs un enerģētiskā nabadzība

Kā enerģētiskā nabadzība ir saistīta ar smoga veidošanās parādību?

Polijā par gaisa piesārņojumu ir visvairāk atbildīga zemas kvalitātes kurināmā un sadzīves atkritumu dedzināšana.

Poļi apkures katlos sadedzina apmēram 1 miljonu tonnu gadā – gandrīz katra desmitā apkures katlā sadedzinātā tonna ir tonna atkritumu, ko galvenokārt veido plastmasa, kura papildus putekļiem izdala milzīgu daudzumu indīgu savienojumu!

Turklāt 80 % ogļu tiek sadedzināti katlos bez efektivitātes klases, kuri praktiski neatbilst bezemisijas standartiem.

Problēmu vēl vairāk saasina ēku un apkures sistēmu zemā energoefektivitāte, kas palielina kurināmā patēriņu (Polijā primārais kurināmais ir ogles).

Turklāt, lai būtiski samazinātu smogu, ir jāsamazina – valstī – jāatbalsta zemas kvalitātes katlu nomaiņa un iespēju robežās jālikvidē zemas kvalitātes kurināmā vai atkritumu izmantošana kurināšanai. Tāpat ir nepieciešams atjaunot ēkas (tostarp siltināt sienas un jumtus), lai palielinātu to energoefektivitāti, tādējādi samazinot kurināmā patēriņu un novēršot enerģētiskās nabadzības parādību.
Polijā pirmās atbalsta programmas, kas paredzētas enerģētiski nabadzīgo iedzīvotāju grupai, parādījās 2017. un 2018. gadā Programmas “Tīrais gaiss” ietvaros.

Anna Kazusek

Teksta autors

Anna Kazusek
Anna należy do zespołu Knauf Insulation i odpowiada za działania marketingowe w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zawodowo i prywatnie wspiera wszelkie projekty ProEko.