Mājas siltināšana – ieguvumi naudas makam un videi – Knauf Insulation minerālvate

Ko jūs uzzināsiet no šī raksta?

  • Kāda enerģija ir vislētākā?
  • Kā siltināt ēku atbilstoši standartiem?
  • Vai mājas siltināšanas ieguvumi ir tā vērti?

Kāpēc ir vērts modernizēt vienģimenes mājas? Jo tas atmaksājas! Tas atmaksājas no mājas īpašnieka viedokļa, kuram rodas ievērojamas izmaksas par telpu apkuri vai dzesēšanu. Tas arī ir izdevīgi videi – jo labāk nosiltināta ir māja, jo mazāk enerģijas tā patērē apkurei.

Ēkas nosiltināšana, protams, ir dārgs projekts, taču, ja to īsteno saprātīgi, ar kvalitatīviem materiāliem un izmantojot līdzfinansējumu vai atbalstu siltumizolācijas darbiem, tā var atmaksāties ātrāk, nekā mēs domājam. Tādējādi uzreiz radīsim termisko komfortu.

Nosiltināšana – kas tas īsti ir?

Darbības, kas uzskatāmas par siltumizolācijas darbiem, ir precīzi noteiktas 2008. gada 21. novembra likumā par atbalstu siltumizolācijai un remontdarbiem. Saskaņā ar to siltumizolācijas projekti ir uzlabojumi un remontdarbi, kuru mērķis ir samazināt pieprasījumu pēc ūdens uzsildīšanai, kā arī dzīvojamo māju apkurei. Jo vairāk samazināsim pieprasījumu, jo labāk tas būs finansiāli izdevīgāk un draudzīgāk videi!

Rezumējot, siltumizolācijas rezultātā noteikti vajadzētu uzlaboties ēkas energoefektivitātei.

Enerģijas taupīšana ir vistiešākais un efektīvākais veids, kā palēnināt globālo sasilšanu.

Lētākā enerģija? Ietaupītā!

Veicot siltumizolācijas darbus, vislabāk ir izmantot principu, ko sauc par “Trias Energetica”, t.i., pirmkārt – izvairīties no enerģijas zudumiem, otrkārt – izmantot atjaunojamos energoresursus, treškārt – efektīvi izmantot enerģiju no fosilā kurināmā.

Saskaņā ar “Trias Energetica” pirmajam solim vienmēr vajadzētu būt enerģijas zudumu samazināšanai, vienlaikus saglabājot ēkas iemītnieku siltuma komfortu. Šajā ziņā vissvarīgākā ir ēkas kvalitatīvā jumta un sienu siltināšana. Ar Knauf Insulation minerālvati veiktā siltumizolācija radīs pamanāmus rezultātus jau pirmajā apkures sezonā pēc darbu veikšanas. Tie būs finansiālie ieguvumi no ietaupījumiem.

Tikai pēc tam, kad ēkas pieprasījums pēc enerģijas ir samazinājies, lai to segtu, primāri vajadzētu ieguldīt atjaunojamos energoresursus (AER), piemēram, saules kolektoru, siltumsūkņu vai fotoelektrisko paneļu uzstādīšanā. Ja nesamazināsim enerģijas zudumus un neieguldīsim atjaunojamajos enerģijas resursos, rezultāts būs viduvējs.

Pēdējais solis ir līdz minimumam samazināt fosilā kurināmā izmantošanu un tikai tad, ja ar AER nepietiek.

Siltināšana atbilstoši standartiem

Tātad, ja ēkas norobežojošās konstrukcijas, t.i., jumts un sienas, nav kvalitatīvi nosiltinātas, nebūs ievērojamu uzlabojumu mājas siltumizolācijas ziņā.

Jumta un sienu siltumizolācijas raksturlielumi ir noteikti jaunajos Tehniskajos normatīvos, kas ir spēkā no 2021. gada sākuma. Siltumizolācijas minimālās prasības ir norādītas kā siltuma caurlaidības koeficients U.

Koeficients U: ārsienām U ≤ 0,20 W/(m²K), jumtiem – U ≤0,15 W/(m²K), grīdām – U ≤ 0,30 W/(m²K).

Saskaņā ar šiem standartiem jumtiem virs apsildāmām telpām, kur temperatūra ir vismaz 16°C, ir jānodrošina U koeficients, kas nepārsniedz 0,15 W/(m²K). Virs neapsildāmām telpām, t.i., tur, kur temperatūra svārstās diapazonā no 8 līdz 16°C, U var būt ne vairāk kā 0,30 W/(m²K).

Kā lētāk veikt siltumizolāciju?

Uzziniet par Latvijas valsts attīstības finanšu institūcijas publiski pieejamiem atbalsta programas veidiem, kas iespējams varētu Jums palīdzēt !
https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/

Siltumizolācijas ieguvumi ēkas īpašniekam:

  • samazina apkures un karstā ūdens uzsildīšanas izmaksas,
  • palielina termisko komfortu mājās,
  • uzlabo akustiskos parametrus un palielina ugunsdrošību,
  • ļauj ērti izmantot bezapkopes siltuma avotus, piemēram, gāzes katlus vai fotoelektriskos paneļus,
  • palielina īpašuma vērtību,
  • uzlabo ēkas tehnisko stāvokli.
Anna Kazusek

Teksta autors

Anna Kazusek
Anna należy do zespołu Knauf Insulation i odpowiada za działania marketingowe w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zawodowo i prywatnie wspiera wszelkie projekty ProEko.