Bēniņu siltināšana ar minerālvati – 2. daļa

Anna Kazusek

Teksta autors

Anna Kazusek
Anna należy do zespołu Knauf Insulation i odpowiada za działania marketingowe w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zawodowo i prywatnie wspiera wszelkie projekty ProEko.